Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «Немецкий язык»Содержание №6/2008

Für junge Leser

Zungenbrecher

Der Krabbenfischer knabbert Knabberkrabben.
Knabberkrabben knabbert der Krabbenfischer.